Yordam

1. Nodir nashrlar va qo'lyozmalar ma'lumotlar bazasining elektron manzili:

2. So'nggi yangiliklar bilan tanishish va mutaxassisga savol bilan murojaat qilish:

3. Foydalanuvchilarga yordam hamda nodir kitoblarni turi bo'yicha tanlash:

4. Batafsil qidiruv:

5. Qidiruv natijalari. Batafsil tugmasini bosish orqali manbaning to'liq tavsifini ochish:

6. Manbaning titul varag'i, to'liq tavsifi hamda elektron variantini qisman ko'rish:

7. To'liq matnli elektron ko'rinishi: